Ekologia


Ochrona środowiska

Firma stosuje nowczesne i wysokowydajne technologie, a także nowe, bezpieczne komponenty, co ogranicza powstawanie odpadów i ścieków. Duża oczyszczalnia ścieków została zmodernizowana poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań. Gwarantuje ona całkowite oczyszczenie ścieków i daje możliwość skierowania do produkcji powstałej w tej operacji wody. W wyniku oczyszczania ścieki zamienione zostają w zdatną do produkcji wodę.