KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej "RODO" informujemy, że:

1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest MANEX Sp.J. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 246, NIP: 5540384923, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.

2. Z podmiotem przetwarzającym dane osobowe (Administratorem) można się skontaktować za pośrednictwem maila: biuro@manex.net.pl, telefonicznie; +48 52 3299072 lub pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na w/w adres siedziby firmy.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b,c,f RODO.

4. Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:

5. Administrator prowadzi operację przetwarzania następujących kategorii Pana / Pani danych osobowych:

6. Przetwarzanie danych odbywać się będzie w systemach informatycznych oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora

7. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych upoważnionymi do ich przetwarzania są podmioty /osoby z którymi współpracujemy; pracownicy Administratora Danych, podmioty obsługujące i wpierające; systemy informatyczne, transportowe, prawne, pocztowe, księgowe, reklamowe, instytucje/organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego praw.

8. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

9. Posiada Pan / Pani prawo do:

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne do nawiązania, realizacji współpracy pomiędzy firmą MANEX a Panem / Panią, wykonania umowy/ zamówienia, przygotowania oferty. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy/ wykonanie usługi.